aop-baza.bg | Контакт

E-mail

kontakt@aop-baza.bg

Отпечатък

Услугата за мониторинг на обществени поръчки се управлява от ``Долфио технологии България`` ООД.

  • Фирма: „Долфио технологии България” ООД
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1113, ул. „Николай Коперник” № 17, ет. 1, офис 1 .
  • Управител: Жолт Роботка
  • Електронна поща: kontakt@aop-baza.bg
  • ЕИК: 203069007
  • Телефон за контакт: 02 411 27 28

Следете поръчките БЕЗПЛАТНО с aop-baza.bg!